Vår kursplan – Høst 2023

KURS - STED
PEDAGOG
FØDT ÅR
Mandag

Kl. 17:35 til 18:20

Majorstua Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: C1J1 Få plasser

Kl. 17:00 til 17:45

Stovner Daniela Carolina Saldivar Kurs. Id: S1B0 Få plasser

Kl. 15:45 til 16:30

Majorstua Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: C1AKS Få plasser

Kl. 16:45 til 17:30

Majorstua Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: C1K1 Få plasser

Kl. 17:40 til 18:10

Løren Katharina Øines Kurs. Id: L1D0 Få plasser

Kl. 18:20 til 19:15

Løren Katharina Øines Kurs. Id: L1K3 Ledig

Kl. 18:35 til 19:30

Majorstua Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: C1J4 Få plasser

Kl. 16:50 til 17:45

Lillestrøm Ingvild Szabo Varkøy Kurs. Id: A1J2 Ledig

Kl. 17:50 til 18:35

Stovner Daniela Carolina Saldivar Kurs. Id: S1H1 Få plasser

Kl. 16:45 til 17:40

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A1K3 Ledig

Kl. 19:25 til 20:35

Løren Katharina Øines Kurs. Id: L1KV Ledig

Kl. 17:50 til 18:45

Lillestrøm Hanne Karoline Engelstad Kurs. Id: A1J3 Ledig

Kl. 18:45 til 19:40

Stovner Daniela Carolina Saldivar Kurs. Id: S1H2 Få plasser

Kl. 17:45 til 18:40

Lillestrøm Gina R. Bjerkan Kurs. Id: A1C5 Ledig

Kl. 19:45 til 20:40

Stovner Daniela Carolina Saldivar Kurs. Id: S1H3 Få plasser

Kl. 17:50 til 18:45

Lillestrøm Ingvild Szabo Varkøy Kurs. Id: A1J4 Få plasser

Kl. 19:00 til 19:55

Lillestrøm Gina R. Bjerkan Kurs. Id: A1C0 Ledig

Kl. 16:40 til 17:35

Lillestrøm Gina R. Bjerkan Kurs. Id: A1C7 Ledig

Kl. 19:00 til 19:55

Lillestrøm Ingvild Szabo Varkøy Kurs. Id: A1J5 Få plasser

Kl. 19:35 til 20:45

Majorstua Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: C1J9 Få plasser

Kl. 20:15 til 21:25

Lillestrøm Hanne Karoline Engelstad Kurs. Id: A1J0 Få plasser

Kl. 19:00 til 20:10

Lillestrøm Hanne Karoline Engelstad Kurs. Id: A1J7 Få plasser

Kl. 17:45 til 18:55

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A1K7 Få plasser

Kl. 19:00 til 20:10

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A1K9 Få plasser

Kl. 20:15 til 21:45

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A1K0 Få plasser
Tirsdag

Kl. 16:45 til 17:30

Løren Daniela Carolina Saldivar Kurs. Id: L2FK Få plasser

Kl. 16:45 til 17:30

Lillestrøm Jeffrey Zhang Kurs. Id: A2B0 Få plasser

Kl. 16:45 til 17:40

Lillestrøm Aurora Calmeyer Kurs. Id: A2H2 Få plasser

Kl. 16:25 til 17:10

Majorstua Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: C2D0 Få plasser

Kl. 17:40 til 18:25

Løren Daniela Carolina Saldivar Kurs. Id: L2H1 Få plasser

Kl. 17:15 til 18:00

Majorstua Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: C2B0 Venteliste

Kl. 17:45 til 18:40

Lillestrøm Aurora Calmeyer Kurs. Id: A2H4 Få plasser

Kl. 18:35 til 19:30

Løren Daniela Carolina Saldivar Kurs. Id: L2H2 Få plasser

Kl. 17:30 til 18:25

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A2K4 Ledig

Kl. 18:05 til 19:15

Majorstua Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: C2K8 Ledig

Kl. 18:30 til 19:25

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A2K5 Få plasser

Kl. 17:35 til 18:30

Lillestrøm Jeffrey Zhang Kurs. Id: A2J6 Få plasser

Kl. 18:45 til 19:40

Lillestrøm Aurora Calmeyer Kurs. Id: A2H6 Få plasser

Kl. 16:30 til 17:25

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A2K6 Få plasser

Kl. 19:20 til 20:30

Majorstua Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: C2KV Venteliste

Kl. 20:35 til 21:30

Majorstua Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: C2JV Ledig

Kl. 18:35 til 19:45

Lillestrøm Jeffrey Zhang Kurs. Id: A2J9 Få plasser

Kl. 20:45 til 21:40

Lillestrøm Aurora Calmeyer Kurs. Id: A2H9 Få plasser

Kl. 19:45 til 20:40

Lillestrøm Aurora Calmeyer Kurs. Id: A2H0 Få plasser

Kl. 19:50 til 20:45

Lillestrøm Jeffrey Zhang Kurs. Id: A2GS Ledig

Kl. 20:30 til 21:40

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A2KV Få plasser

Kl. 19:30 til 20:25

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A2V1 Få plasser
Onsdag

Kl. 10:00 til 11:10

Majorstua Cassandra Loo Kurs. Id: C2V1 Venteliste

Kl. 17:40 til 18:25

Løren Katharina Øines Kurs. Id: L3J1 Ledig

Kl. 16:45 til 17:30

Majorstua Maren Hjertø Kurs. Id: C3B0 Få plasser

Kl. 16:45 til 17:30

Løren Katharina Øines Kurs. Id: L3K1 Få plasser

Kl. 17:50 til 18:35

Stovner Julie Aasebø Kurs. Id: S3J1 Få plasser

Kl. 17:10 til 17:55

Lillestrøm Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: A3B0 Ledig

Kl. 17:00 til 17:45

Stovner Julie Aasebø Kurs. Id: S3K1 Få plasser

Kl. 16:15 til 17:00

Lillestrøm Elias Gausen Kurs. Id: A3G1 Få plasser

Kl. 17:35 til 18:30

Majorstua Maren Hjertø Kurs. Id: C3K2 Ledig

Kl. 18:00 til 18:55

Lillestrøm Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: A3K2 Ledig

Kl. 18:35 til 19:30

Majorstua Maren Hjertø Kurs. Id: C3K4 Ledig

Kl. 18:35 til 19:30

Løren Katharina Øines Kurs. Id: L3J3 Ledig

Kl. 18:45 til 19:40

Stovner Julie Aasebø Kurs. Id: S3J3 Få plasser

Kl. 18:00 til 18:55

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A3K6 Få plasser

Kl. 16:45 til 17:55

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A3K7 Få plasser

Kl. 18:00 til 18:55

Lillestrøm Alexandra Casban Kurs. Id: A3T2 Få plasser

Kl. 19:00 til 20:10

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A3K8 Få plasser

Kl. 17:00 til 17:55

Lillestrøm Alexandra Casban Kurs. Id: A3PB1 Få plasser

Kl. 19:35 til 20:45

Majorstua Maren Hjertø Kurs. Id: C3KV Få plasser

Kl. 20:15 til 21:45

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A3K9 Ledig

Kl. 20:00 til 20:55

Lillestrøm Alexandra Casban Kurs. Id: A3V1 Ledig

Kl. 19:00 til 19:55

Lillestrøm Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: A3KV Få plasser

Kl. 20:00 til 20:55

Lillestrøm Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: A3JV Få plasser

Kl. 19:00 til 19:55

Lillestrøm Alexandra Casban Kurs. Id: A3PB2 Få plasser
Torsdag

Kl. 16:40 til 17:25

Lillestrøm Sunniva Opdal Kurs. Id: A4K1 Få plasser

Kl. 16:45 til 17:30

Løren Katharina Øines Kurs. Id: L4B0 Få plasser

Kl. 16:45 til 17:30

Majorstua Cassandra Loo Kurs. Id: C4B0 Ledig

Kl. 17:30 til 18:25

Lillestrøm Sunniva Opdal Kurs. Id: A4A1 Ledig

Kl. 17:35 til 18:30

Majorstua Cassandra Loo Kurs. Id: C4J2 Ledig

Kl. 17:40 til 18:35

Løren Katharina Øines Kurs. Id: L4K2 Ledig

Kl. 19:00 til 20:10

Majorstua Cassandra Loo Kurs. Id: C4K9 Ledig

Kl. 20:15 til 21:00

Majorstua Cassandra Loo Kurs. Id: C4T2 Ledig

Kl. 16:30 til 17:25

Lillestrøm Isabella Kupper Kurs. Id: A4A2 Ledig

Kl. 18:45 til 19:55

Lillestrøm Isabella Kupper Kurs. Id: A4J8 Ledig

Kl. 17:30 til 18:40

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A4K8 Få plasser

Kl. 20:00 til 20:55

Lillestrøm Isabella Kupper Kurs. Id: A4M1 Få plasser

Kl. 17:30 til 18:40

Lillestrøm Ingvild Krogstad Kurs. Id: A4J0 Få plasser

Kl. 18:45 til 19:55

Lillestrøm Ingvild Krogstad Kurs. Id: A4M0 Få plasser

Kl. 19:45 til 21:15

Lillestrøm Jeffrey Zhang Kurs. Id: A4CV Få plasser

Kl. 20:00 til 20:55

Lillestrøm Sunniva Opdal Kurs. Id: A4M2 Få plasser

Kl. 18:45 til 19:40

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A4V1 Få plasser

Kl. 16:15 til 17:25

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A4K0 Få plasser
Fredag

Kl. 16:55 til 17:25

Lillestrøm Sunniva Opdal Kurs. Id: A5D0 Få plasser

Kl. 15:30 til 16:40

Majorstua Gina A. Herrera Kurs. Id: C5M1 Venteliste

Kl. 17:40 til 18:25

Lillestrøm Daniela Carolina Saldivar Kurs. Id: A5H1 Ledig

Kl. 16:20 til 16:50

Lillestrøm Sunniva Opdal Kurs. Id: A5D1 Ledig

Kl. 16:45 til 17:40

Majorstua Nadja Buric Kurs. Id: C5H2 Få plasser

Kl. 16:40 til 17:35

Lillestrøm Daniela Carolina Saldivar Kurs. Id: A5H2 Få plasser

Kl. 17:45 til 18:30

Majorstua Nadja Buric Kurs. Id: C5H1 Ledig

Kl. 16:30 til 17:25

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A5KL Få plasser

Kl. 17:30 til 18:25

Lillestrøm Sunniva Opdal Kurs. Id: A5JL Få plasser

Kl. 18:35 til 19:30

Majorstua Nadja Buric Kurs. Id: C5H3 Ledig

Kl. 18:30 til 18:25

Lillestrøm Daniela Carolina Saldivar Kurs. Id: A5HH Få plasser

Kl. 18:30 til 19:40

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A5F1 Få plasser

Kl. 17:30 til 18:25

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A5V1 Få plasser
Lørdag

Kl. 09:00 til 09:45

Majorstua Sunniva Opdal Kurs. Id: C6D0 Få plasser

Kl. 10:35 til 11:20

Lillestrøm Henriette Ødegård Kurs. Id: A6D0 Ledig

Kl. 09:30 til 10:00

Løren Julie Aasebø Kurs. Id: L6D1 Få plasser

Kl. 12:30 til 13:00

Majorstua Cassandra Loo Kurs. Id: C6D1 Venteliste

Kl. 16:10 til 16:40

Majorstua Cassandra Loo Kurs. Id: C6D2 Ledig

Kl. 09:00 til 09:30

Lillestrøm Sophia Kristiansen Kurs. Id: A6BE2 Ledig

Kl. 11:25 til 12:10

Lillestrøm Henriette Ødegård Kurs. Id: A6B0 Ledig

Kl. 10:40 til 11:25

Stovner Julie Mjønes Kurs. Id: S6B0 Få plasser

Kl. 10:10 til 10:55

Løren Julie Aasebø Kurs. Id: L6D0 Ledig

Kl. 10:35 til 11:20

Lillestrøm Sophia Kristiansen Kurs. Id: A6FK Ledig

Kl. 09:50 til 10:35

Majorstua Sunniva Opdal Kurs. Id: C6B0 Venteliste

Kl. 11:35 til 12:30

Stovner Julie Mjønes Kurs. Id: S6K1 Få plasser

Kl. 10:45 til 11:30

Majorstua Sunniva Opdal Kurs. Id: C6B1 Fullt

Kl. 09:45 til 10:30

Lillestrøm Sophia Kristiansen Kurs. Id: A6B1 Få plasser

Kl. 11:05 til 11:50

Løren Julie Aasebø Kurs. Id: L6B0 Venteliste

Kl. 12:00 til 12:45

Løren Julie Aasebø Kurs. Id: L6B1 Ledig

Kl. 11:35 til 12:20

Majorstua Sunniva Opdal Kurs. Id: C6K1 Ledig

Kl. 13:05 til 14:00

Majorstua Cassandra Loo Kurs. Id: C6K3 Få plasser

Kl. 13:00 til 13:55

Lillestrøm Henriette Ødegård Kurs. Id: A6K2 Få plasser

Kl. 12:15 til 13:00

Lillestrøm Henriette Ødegård Kurs. Id: A6K1 Ledig

Kl. 12:40 til 13:35

Stovner Julie Mjønes Kurs. Id: S6K2 Få plasser

Kl. 14:05 til 15:00

Majorstua Cassandra Loo Kurs. Id: C6K5 Ledig

Kl. 12:55 til 13:40

Løren Julie Aasebø Kurs. Id: L6K1 Ledig

Kl. 12:45 til 13:55

Lillestrøm Miguel Carrazana Kurs. Id: A6JS Få plasser

Kl. 15:05 til 16:00

Majorstua Cassandra Loo Kurs. Id: C6J6 Ledig

Kl. 14:00 til 15:10

Lillestrøm Miguel Carrazana Kurs. Id: A6JE Få plasser

Kl. 11:30 til 12:40

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A6KS Få plasser

Kl. 10:15 til 11:25

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A6KJ Få plasser

Kl. 11:30 til 12:40

Lillestrøm Miguel Carrazana Kurs. Id: A6JJ Få plasser

Kl. 09:15 til 10:10

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A6V1 Få plasser

Kl. 12:45 til 13:55

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A6KE Få plasser
Søndag