Vår kursplan – Høst 2024

KURS - STED
PEDAGOG
FØDT ÅR
Mandag

Kl. 17:35 til 18:30

Majorstua Sunniva Opdal Kurs. Id: C1J2 Ledig

Kl. 17:00 til 17:45

Stovner Daniela Carolina Saldivar Kurs. Id: S1B0 Ledig

Kl. 15:45 til 16:30

Majorstua Sunniva Opdal Kurs. Id: C1AKS Fullt

Kl. 17:30 til 18:25

Lillestrøm Rebekka Gjærum Kurs. Id: A1H2 Ledig

Kl. 16:35 til 17:30

Majorstua Sunniva Opdal Kurs. Id: C1K2 Få plasser

Kl. 17:30 til 18:00

Løren Katharina Øines Kurs. Id: L1D0 Ledig

Kl. 16:30 til 17:15

Løren Katharina Øines Kurs. Id: L1B0 Ledig

Kl. 16:30 til 17:15

Lillestrøm Rebekka Gjærum Kurs. Id: A1H1 Ledig

Kl. 09:00 til 12:00

Lillestrøm N.B.I Kurs. Id: DC27 Ledig

Kl. 09:30 til 12:30

Majorstua N.B.I Kurs. Id: MC26F Ledig

Kl. 09:30 til 12:30

Majorstua N.B.I Kurs. Id: MC28 Ledig

Kl. 09:30 til 12:30

Majorstua N.B.I Kurs. Id: MC29 Ledig

Kl. 09:30 til 12:30

Majorstua N.B.I Kurs. Id: MC31 Ledig

Kl. 17:00 til 18:15

Lillestrøm Aranka Sestak Kurs. Id: AOKL Ledig

Kl. 16:45 til 18:15

Lillestrøm Kristian Støvind Kurs. Id: AOKJ Ledig

Kl. 18:15 til 19:45

Lillestrøm Kristian Støvind Kurs. Id: AOKS Ledig

Kl. 16:30 til 17:25

Lillestrøm Henriette Ødegård Kurs. Id: A1J2 Ledig

Kl. 16:30 til 17:25

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A1K3 Ledig

Kl. 17:50 til 18:35

Stovner Daniela Carolina Saldivar Kurs. Id: S1H1 Ledig

Kl. 18:10 til 19:05

Løren Katharina Øines Kurs. Id: L1K4 Ledig

Kl. 17:30 til 18:25

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A1K4 Ledig

Kl. 18:45 til 19:40

Stovner Daniela Carolina Saldivar Kurs. Id: S1H2 Ledig

Kl. 17:20 til 18:15

Lillestrøm Gina R. Bjerkan Kurs. Id: A1C5 Ledig

Kl. 19:45 til 20:40

Stovner Daniela Carolina Saldivar Kurs. Id: S1H3 Få plasser

Kl. 18:35 til 19:30

Majorstua Sunniva Opdal Kurs. Id: C1J5 Få plasser

Kl. 18:30 til 19:25

Lillestrøm Hanne Karoline Engelstad Kurs. Id: A1J5 Få plasser

Kl. 19:15 til 20:25

Løren Katharina Øines Kurs. Id: L1KV Ledig

Kl. 19:50 til 20:45

Lillestrøm Gina R. Bjerkan Kurs. Id: A1C0 Ledig

Kl. 18:40 til 19:35

Lillestrøm Gina R. Bjerkan Kurs. Id: A1C7 Ledig

Kl. 17:30 til 18:35

Lillestrøm Henriette Ødegård Kurs. Id: A1J6 Få plasser

Kl. 19:35 til 20:45

Majorstua Sunniva Opdal Kurs. Id: C1J0 Få plasser

Kl. 18:30 til 19:40

Lillestrøm Henriette Ødegård Kurs. Id: A1J0 Få plasser

Kl. 19:45 til 20:55

Lillestrøm Hanne Karoline Engelstad Kurs. Id: A1J8 Få plasser

Kl. 18:30 til 19:40

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A1K8 Ledig

Kl. 19:45 til 21:15

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A1K0 Få plasser
Tirsdag

Kl. 17:35 til 18:20

Lillestrøm Jeffrey Zhang Kurs. Id: A2K1 Ledig

Kl. 16:25 til 17:10

Majorstua Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: C2B0 Ledig

Kl. 17:10 til 17:55

Løren N.B.I Kurs. Id: L2B0 Ledig

Kl. 16:45 til 17:30

Lillestrøm Jeffrey Zhang Kurs. Id: A2B0 Ledig

Kl. 09:00 til 12:00

Lillestrøm N.B.I Kurs. Id: DC27 Ledig

Kl. 09:30 til 12:30

Majorstua N.B.I Kurs. Id: MC26F Ledig

Kl. 09:30 til 12:30

Majorstua N.B.I Kurs. Id: MC28 Ledig

Kl. 09:30 til 12:30

Majorstua N.B.I Kurs. Id: MC29 Ledig

Kl. 09:30 til 12:30

Majorstua N.B.I Kurs. Id: MC31 Ledig

Kl. 17:00 til 18:15

Lillestrøm Aranka Sestak Kurs. Id: AOKL Ledig

Kl. 16:45 til 18:15

Lillestrøm Kristian Støvind Kurs. Id: AOKJ Ledig

Kl. 18:15 til 19:45

Lillestrøm Kristian Støvind Kurs. Id: AOKS Ledig

Kl. 17:15 til 18:00

Majorstua Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: C2K1 Ledig

Kl. 18:00 til 18:45

Løren N.B.I Kurs. Id: L2J1 Ledig

Kl. 16:45 til 17:30

Lillestrøm Daniela Carolina Saldivar Kurs. Id: A2J1 Få plasser

Kl. 17:10 til 17:55

Løren N.B.I Kurs. Id: L2K1 Ledig

Kl. 17:35 til 18:30

Lillestrøm Daniela Carolina Saldivar Kurs. Id: A2H4 Få plasser

Kl. 16:30 til 17:25

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A2K5 Ledig

Kl. 18:05 til 19:15

Majorstua Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: C2K9 Ledig

Kl. 18:30 til 19:25

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A2K6 Få plasser

Kl. 18:35 til 19:30

Lillestrøm Daniela Carolina Saldivar Kurs. Id: A2H7 Få plasser

Kl. 17:30 til 18:25

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A2K7 Få plasser

Kl. 18:30 til 19:25

Lillestrøm Jeffrey Zhang Kurs. Id: A2MF Få plasser

Kl. 19:20 til 20:30

Majorstua Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: C2V2 Ledig

Kl. 20:35 til 21:30

Majorstua Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: C2V1 Ledig

Kl. 19:35 til 20:30

Lillestrøm Oliver Zohore Kurs. Id: A2H9 Få plasser

Kl. 20:35 til 21:30

Lillestrøm Oliver Zohore Kurs. Id: A2H0 Få plasser

Kl. 19:30 til 21:00

Lillestrøm Jeffrey Zhang Kurs. Id: A2CV Ledig

Kl. 19:30 til 20:25

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A2F1 Få plasser

Kl. 20:30 til 21:25

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A2V1 Få plasser
Onsdag

Kl. 10:00 til 11:10

Majorstua Cassandra Loo Kurs. Id: C3KM Ledig

Kl. 16:45 til 17:30

Majorstua Aurora Berdal Kurs. Id: C3B0 Ledig

Kl. 16:30 til 17:25

Løren Katharina Øines Kurs. Id: L3K2 Ledig

Kl. 17:10 til 17:55

Lillestrøm Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: A3B0 Ledig

Kl. 17:35 til 18:30

Løren Katharina Øines Kurs. Id: L3J2 Ledig

Kl. 09:00 til 12:00

Lillestrøm N.B.I Kurs. Id: DC27 Ledig

Kl. 09:30 til 12:30

Majorstua N.B.I Kurs. Id: MC26F Ledig

Kl. 09:30 til 12:30

Majorstua N.B.I Kurs. Id: MC28 Ledig

Kl. 09:30 til 12:30

Majorstua N.B.I Kurs. Id: MC29 Ledig

Kl. 09:30 til 12:30

Majorstua N.B.I Kurs. Id: MC31 Ledig

Kl. 17:00 til 18:15

Lillestrøm Aranka Sestak Kurs. Id: AOKL Ledig

Kl. 16:45 til 18:15

Lillestrøm Kristian Støvind Kurs. Id: AOKJ Ledig

Kl. 18:15 til 19:45

Lillestrøm Kristian Støvind Kurs. Id: AOKS Ledig

Kl. 16:15 til 17:10

Lillestrøm Elias Gausen Kurs. Id: A3G1 Få plasser

Kl. 17:35 til 18:30

Majorstua Aurora Berdal Kurs. Id: C3K3 Ledig

Kl. 17:50 til 18:35

Stovner Elise Bakken Kurs. Id: S3J1 Få plasser

Kl. 17:00 til 17:45

Stovner Elise Bakken Kurs. Id: S3K1 Få plasser

Kl. 18:35 til 19:30

Majorstua Aurora Berdal Kurs. Id: C3K5 Få plasser

Kl. 18:40 til 19:35

Løren Katharina Øines Kurs. Id: L3J4 Ledig

Kl. 18:45 til 19:40

Stovner Elise Bakken Kurs. Id: S3J4 Få plasser

Kl. 18:00 til 18:10

Lillestrøm Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: A3J7 Få plasser

Kl. 16:30 til 17:40

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A3K7 Få plasser

Kl. 20:00 til 21:10

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A3K8 Ledig

Kl. 19:00 til 19:55

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A3T3 Få plasser

Kl. 17:45 til 18:55

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A3K9 Få plasser

Kl. 16:45 til 17:40

Lillestrøm Alexandra Casban Kurs. Id: A3PB2 Få plasser

Kl. 19:35 til 20:45

Majorstua Aurora Berdal Kurs. Id: C3V3 Ledig

Kl. 17:45 til 18:55

Lillestrøm Alexandra Casban Kurs. Id: A3V1 Ledig

Kl. 19:15 til 20:10

Lillestrøm Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: A3KV Få plasser

Kl. 20:15 til 21:10

Lillestrøm Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: A3JV Få plasser

Kl. 20:00 til 20:55

Lillestrøm Alexandra Casban Kurs. Id: A3PB1 Få plasser

Kl. 18:45 til 19:30

Lillestrøm Alexandra Casban Kurs. Id: A3T1 Få plasser
Torsdag

Kl. 17:30 til 18:40

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A4K0 Få plasser

Kl. 18:10 til 18:55

Majorstua Cassandra Loo Kurs. Id: C4J1 Ledig

Kl. 16:30 til 17:15

Løren Daniela Carolina Saldivar Kurs. Id: L4H1 Ledig

Kl. 16:30 til 17:25

Lillestrøm Sunniva Opdal Kurs. Id: A4K2 Få plasser

Kl. 09:00 til 12:00

Lillestrøm N.B.I Kurs. Id: DC27 Ledig

Kl. 09:30 til 12:30

Majorstua N.B.I Kurs. Id: MC26F Ledig

Kl. 09:30 til 12:30

Majorstua N.B.I Kurs. Id: MC28 Ledig

Kl. 09:30 til 12:30

Majorstua N.B.I Kurs. Id: MC29 Ledig

Kl. 09:30 til 12:30

Majorstua N.B.I Kurs. Id: MC31 Ledig

Kl. 17:00 til 18:15

Lillestrøm Aranka Sestak Kurs. Id: AOKL Ledig

Kl. 16:45 til 18:15

Lillestrøm Kristian Støvind Kurs. Id: AOKJ Ledig

Kl. 18:15 til 19:45

Lillestrøm Kristian Støvind Kurs. Id: AOKS Ledig

Kl. 17:30 til 18:25

Lillestrøm Sunniva Opdal Kurs. Id: A4A1 Ledig

Kl. 17:25 til 18:20

Løren Daniela Carolina Saldivar Kurs. Id: L4H2 Få plasser

Kl. 18:30 til 19:25

Løren Daniela Carolina Saldivar Kurs. Id: L4H3 Få plasser

Kl. 16:30 til 17:15

Majorstua Cassandra Loo Kurs. Id: C4D0 Ledig

Kl. 17:20 til 18:05

Majorstua Cassandra Loo Kurs. Id: C4B0 Ledig

Kl. 19:00 til 20:10

Majorstua Cassandra Loo Kurs. Id: C4K0 Ledig

Kl. 16:30 til 17:25

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A4K6 Få plasser

Kl. 20:15 til 21:00

Majorstua Cassandra Loo Kurs. Id: C4T3 Ledig

Kl. 18:30 til 19:25

Lillestrøm Sunniva Opdal Kurs. Id: A4A2 Ledig

Kl. 17:30 til 18:40

Lillestrøm Ingvild Krogstad Kurs. Id: A4J9 Få plasser

Kl. 18:50 til 20:20

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A4K9 Få plasser

Kl. 16:30 til 17:25

Lillestrøm Isabella Kupper Kurs. Id: A4M2 Venteliste

Kl. 19:30 til 20:25

Lillestrøm Isabella Kupper Kurs. Id: A4M1 Ledig

Kl. 18:45 til 19:55

Lillestrøm Ingvild Krogstad Kurs. Id: A4J0 Ledig

Kl. 20:00 til 21:10

Lillestrøm Sunniva Opdal Kurs. Id: A4M0 Få plasser

Kl. 20:30 til 21:40

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A4KV Få plasser
Fredag

Kl. 17:05 til 17:35

Lillestrøm Sunniva Opdal Kurs. Id: A5D2 Ledig

Kl. 15:30 til 16:40

Majorstua Gina A. Herrera Kurs. Id: C5M1 Venteliste

Kl. 16:30 til 17:00

Lillestrøm Sunniva Opdal Kurs. Id: A5D1 Ledig

Kl. 10:00 til 11:10

Majorstua Cassandra Loo Kurs. Id: C5KM Ledig

Kl. 17:10 til 17:55

Løren Daniela Carolina Saldivar Kurs. Id: L5FK Ledig

Kl. 16:30 til 17:00

Løren Daniela Carolina Saldivar Kurs. Id: L5L1 Ledig

Kl. 17:00 til 18:15

Lillestrøm Aranka Sestak Kurs. Id: AOKL Ledig

Kl. 16:45 til 18:15

Lillestrøm Kristian Støvind Kurs. Id: AOKJ Ledig

Kl. 18:15 til 19:45

Lillestrøm Kristian Støvind Kurs. Id: AOKS Ledig

Kl. 16:45 til 17:40

Majorstua Nadja Buric Kurs. Id: C5H2 Ledig

Kl. 19:00 til 19:55

Lillestrøm Oliver Zohore Kurs. Id: A5H1 Få plasser

Kl. 17:45 til 18:30

Majorstua Nadja Buric Kurs. Id: C5H1 Ledig

Kl. 16:30 til 17:40

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A5KJ Få plasser

Kl. 17:45 til 18:55

Lillestrøm Sunniva Opdal Kurs. Id: A5JJ Få plasser

Kl. 17:45 til 18:40

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A5KL Få plasser

Kl. 19:00 til 19:55

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A5V1 Få plasser

Kl. 18:35 til 19:30

Majorstua Nadja Buric Kurs. Id: C5H3 Ledig

Kl. 18:00 til 18:55

Lillestrøm Oliver Zohore Kurs. Id: A5HH Få plasser
Lørdag

Kl. 09:00 til 09:45

Majorstua Sunniva Opdal Kurs. Id: C6D0 Ledig

Kl. 10:40 til 11:25

Stovner Isabella Almbakk Kurs. Id: S6B0 Ledig

Kl. 09:45 til 10:30

Lillestrøm Henriette Ødegård Kurs. Id: A6D0 Ledig

Kl. 09:30 til 10:00

Løren N.B.I Kurs. Id: L6D1 Ledig

Kl. 10:35 til 11:20

Lillestrøm Henriette Ødegård Kurs. Id: A6B0 Ledig

Kl. 11:35 til 12:30

Stovner Isabella Almbakk Kurs. Id: S6K1 Få plasser

Kl. 10:10 til 10:55

Løren N.B.I Kurs. Id: L6D0 Ledig

Kl. 09:45 til 10:30

Lillestrøm Fay Diesen Kurs. Id: A6FK Ledig

Kl. 09:50 til 10:35

Majorstua Sunniva Opdal Kurs. Id: C6B0 Ledig

Kl. 10:40 til 11:25

Majorstua Sunniva Opdal Kurs. Id: C6B1 Venteliste

Kl. 10:35 til 11:20

Lillestrøm Natali Marly Antonsen Kurs. Id: A6B1 Ledig

Kl. 11:05 til 11:50

Løren N.B.I Kurs. Id: L6B0 Ledig

Kl. 12:40 til 13:35

Stovner Isabella Almbakk Kurs. Id: S6K2 Ledig

Kl. 12:00 til 12:45

Løren N.B.I Kurs. Id: L6B1 Ledig

Kl. 11:30 til 12:25

Majorstua Sunniva Opdal Kurs. Id: C6K2 Få plasser

Kl. 13:15 til 14:10

Lillestrøm Henriette Ødegård Kurs. Id: A6K3 Ledig

Kl. 12:15 til 13:10

Lillestrøm Henriette Ødegård Kurs. Id: A6K2 Ledig

Kl. 11:25 til 12:10

Lillestrøm Henriette Ødegård Kurs. Id: A6K1 Ledig

Kl. 12:55 til 13:40

Løren N.B.I Kurs. Id: L6K1 Ledig

Kl. 12:35 til 13:05

Majorstua Cassandra Loo Kurs. Id: C6D1 Ledig

Kl. 15:10 til 16:05

Majorstua Cassandra Loo Kurs. Id: C6J7 Ledig

Kl. 13:10 til 14:05

Majorstua Cassandra Loo Kurs. Id: C6K4 Ledig

Kl. 14:10 til 15:05

Majorstua Cassandra Loo Kurs. Id: C6K6 Ledig

Kl. 11:15 til 12:25

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A6KS Få plasser

Kl. 12:30 til 13:40

Lillestrøm N.B.I Kurs. Id: A6JS Få plasser

Kl. 10:15 til 11:10

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A6V1 Ledig

Kl. 16:10 til 16:40

Majorstua Cassandra Loo Kurs. Id: C6D2 Ledig

Kl. 09:00 til 10:10

Lillestrøm Irina Batuyeva Kurs. Id: A6SE Få plasser
Søndag

Kl. 11:00 til 11:30

Majorstua Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: C7D0 Ledig

Kl. 11:45 til 12:30

Majorstua Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: C7B0 Ledig

Kl. 12:40 til 13:25

Majorstua Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: C7K1 Ledig

Kl. 13:30 til 14:25

Majorstua Ida Sofie Mathisen Kurs. Id: C7M1 Ledig