Moderne videregående

Kurs id : A4M0
Lillestrøm
Torsdag kl.18:45 - 19:55
Pedagog: Ingvild Krogstad

Beskrivelse

Sal B

*Krever dansebakgrunn i klassisk/jazz og moderne øvet/videregående

Vår kursplan