Moderne videregående

Kurs id : A4M0
Lillestrøm
Torsdag kl.20:00 - 21:10
Pedagog: Sunniva Opdal

Beskrivelse

Sal C

*Krever dansebakgrunn i klassisk/jazz og moderne øvet/videregående

Vår kursplan