Barneballett 5 år (født 2019)

Kurs id : C3B0
Majorstua
Onsdag kl.16:45 - 17:30
Pedagog: Aurora Berdal

Beskrivelse

Kurset går uten foresatte.

Vår kursplan