Moderne øvet

Kurs id : A4M2
Lillestrøm
Torsdag kl.16:30 - 17:25
Pedagog: Isabella Kupper

Beskrivelse

Sal B

Krever at eleven danser ballett eller jazz på minimum nivå 8, eller at eleven har deltatt på moderne litt øvet

Vår kursplan