Liten og stor (født 2020-2022)

Kurs id : L6D1
Løren
Lørdag kl.09:30 - 10:00
Pedagog: N.B.I

Beskrivelse

Kurset går med 1 fast foresatt som er med og danser hver gang.

Vår kursplan