Barneballett 4 år (født 2020)

Kurs id : L6B0
Løren
Lørdag kl.11:05 - 11:50
Pedagog: N.B.I

Beskrivelse

Kurset går uten foresatte.

Vår kursplan