Barneballett 4-5 år (født 2019-2020)

Kurs id : A3B0
Lillestrøm
Onsdag kl.17:10 - 17:55
Pedagog: Ida Sofie Mathisen

Beskrivelse

Sal A

Kurset går uten foresatte.

Vår kursplan