Liten og stor 2 (født 2020-2022) ETTERMIDDAGSKURS

Kurs id : C6D2
Majorstua
Lørdag kl.16:10 - 16:40
Pedagog: Cassandra Loo

Beskrivelse

Kurset går med 1 fast foresatt som er med og danser hver gang.

Vår kursplan