Oppstartskurs Juniorer/nivå 6-7

Kurs id : AOKJ
Lillestrøm
Mandag kl.16:45 - 18:15
Pedagog: Kristian Støvind

Beskrivelse

Sal B

Vår kursplan