Logg inn på din profil.

skriv inn din epost adresse:
Skriv inn ditt passord
Glemt passord?

eller
Foreldre/foresatte eller elever over 18 år oppretter en profil her NB: kun en profil pr. familie:

Velkommen til Norsk Ballettinstitutt!

- Påmelding for dansekurs høsten 2023 er åpen.

Ta kontakt hvis spørsmål!

Følg veiledningene videre for å melde deg på dansekurs hos oss.

Vi setter pris på om du melder deg på alle kurs du ønsker samtidig, slik at du får riktige rabatter ved flere kurs. Det samme gjelder søsken.

Noter at maksprisen ikke alltid trekkes automatisk men blir lagt til i etterkant. Er du allerede registrert på kurs sender du tileggsordrer på mail: post@norskballettinstitutt.no.  

Husk også å logge deg på med samme mail/telefonnummer hvis du evt. skal legge til kurs, slik at det blir registrert på riktig elev. 
Hvis du har problemer med innlogging kan du kontakte vår support på morten@icapire.no.

Ha ditt Visa / MasterCard eller Vipps tilgjengelig.
Du belastes kr 150,- i forhåndsbetaling pr. kurs når du melder på kurs fra nivå 2 (gjelder altså ikke barnekurs og nivå 1).

Her kan du se timeplanen vår for alle våre 4 studioer (kun timeplan, for å melde på må du velge "kurs"). 
Velg studio (Lillestrøm, Løren, Stovner eller Oslo (Majorstuen)), etter pedagog eller elevens fødselsår og se hva som kan passe deg. 
Alt om oss: www.dansen.no

Tilgjengelighet
Lukk

Betingelser hos Norsk Ballettinstitutt (våre regler, påmeldings- og betalingsregler)

 

Generelle betingelser

1. Påmelding, prøvetime og avmelding

Eleven er påmeldt for et skoleår av gangen (høstsemester og vårsemester).

Hvis du ikke ønsker å gå vårsemesteret, vær vennlig å gi skriftlig beskjed på mail til post@norskballettinstitutt.no i god tid før semesterets oppstart (januar).

Før hvert høstsemester må alle melde seg på på nytt (for et nytt skoleår). 

Påmeldingen til kurs er bindende etter prøvetimen. Eventuell avbestilling må skje senest en dag før kursstart hvis du ikke ønsker å gå kurset/ta prøvetimen.

Hvis vi ikke mottar annen tilbakemelding på mail før neste kursdag er påmeldingen bindende etter prøvetimen, og du/dere regnes som påmeldt til kurs listet opp i ordrebekreftelsen. 

All oppsigelse/endring av kursplass må gjøres ved å sende mail til post@norskballettinstitutt.no.

Se egne regler vedr. fravær/sykdom i punkt 6.

Første kursdag må elever under 12 år møte i god tid sammen med en foresatt.

 

2. Betaling

Ved påmelding i bookingen skal det innbetales et innmeldingsgebyr på kr. 150,- via Vipps/kortbetaling per kurs. Dette er en del av den totale kursavgiften din, og tilbakebetales ikke etter prøvetimen. 

Ved booking tilkommer også kr. 35,- i administrasjonsgebyr. Disse tilbakebetales ikke ved avmelding. 

 

Vi ber om at du betaler kursavgiften innen forfall på fakturaen. Bruk KID-nummeret, slik at innbetalingen din blir korrekt registrert. Hvis du ikke mottar faktura, send en mail til post@norskballettinstitutt.no med ordrenummer og elevens navn.

Ved utestående kursavgift må vi i verste fall utelukke eleven fra dansetrening hos oss.

 

Ønskes betalingsoppdeling må dette avklares før kursstart på mail. Administrasjonsgebyr for oppdeling er på kr 75,-.
Vi forventer at det delbetales løpende hver måned, max oppdeling er 2 måneder etter oppstart av kurset.

Hvis du mot formodning ikke har mailadresse eller nettbank ber vi deg kontakte oss på tlf. 46627478.

 

Refusjon av kursavgift

Det gis ingen refusjon av kursavgift hvis man har vært på danseklassen mer enn en gang (prøvetimen). Unntaket er ved skader ved fremvisning av legeattest (se punkt 6).

Ved avmelding før prøvetimen/kursstart tilbakebetales kursavgiften (hvis denne er betalt), men kr. 185,- beholdes av NBI (150,- i påmeldingsgebyr og 35,- i admin.gebyr). 

Hvis hele kursavgiften er forhåndsbetalt, men du melder deg av etter prøvetimen/kursstart, tilbakebetales kursavgiften, men kr. 185,- beholdes av NBI (150,- i påmeldingsgebyr og 35,- i admin.gebyr). 


NB! Egne betalingsregler for dansecamp og sommerkurs! Se lenger ned på siden eller hjemmesiden www.dansen.no

 

3. Alle må sende inn påmelding via elektronisk skjema

Hvis du ikke har sendt inn påmelding via hjemmesiden og fått en bekreftelse på denne, er det ikke sikkert at du får plass på ønsket kurs og du kan bli stoppet i døren. Send derfor alltid inn påmelding via hjemmesiden i god tid før oppstart. Er det venteliste på partiet kan du ikke ta en prøvetime før du har fått plass.


4. Nivå- og aldersinndeling

Ved påmelding av elever som ikke har gått på våre kurs før, er det opp til den ansvarlig pedagogen å vurdere om eleven passer inn på nivået, hvis de er meldt på noe annet enn et nybegynnerkurs (nivå I).

Dette gjelder også våre elever som melder seg på noe annet enn det som er blitt anbefalt for dem.

Vi ber vennligst alle om å respektere våre aldersinndelinger på klassene. Dette er gjort med en hensikt og det er kun ved sjeldne anledninger at vi ønsker å gå utenom dette.


5. Verdisaker

Verdisaker oppbevares på eget ansvar. Vil dere låse inn tøy og verdisaker kan dere ta med egne små hengelåser og låse de inn i skapene i garderoben (kun på Lillestrøm). Ta ellers med verdisaker og ting du ellers er redd for inn i dansesalene. Alle verdisaker oppbevares på eget ansvar.


6. Sen påmelding og sykdom

For sen påmelding regnes som fravær. Det gis derfor ikke avslag på kursavgift for de første fire ukene av semesteret. Ved lang tids sykdom (ved alvorlige skader eller alvorlig sykdom mer enn tre uker) refunderes semesteravgiften avregnet fra sykemeldingsdato bekreftet ved legeattest. Ved kortere fravær grunnet sykdom (eks. influensa, omgangssyke), reiser eller lignende refunderes ikke semesteravgift eller deler av denne.


7. Avlysning av timer

Det kan forekomme avlysning av timer på grunn av sykdom eller andre årsaker. Dette kompenseres ikke med redusert semesteravgift.

Disse timene blir vanligvis tatt igjen ved en senere anledning. Det informeres om avlysninger og ekstratimer via e-post og/eller SMS til elevens "foresatte" i bookingen. Husk å legge til "Foresatt 2" hvis du ønsker at flere skal få disse beskjedene og annen info fra oss (får da all info utenom ordrebekreftelse og faktura). 

 

Hvis det av en eller annen grunn kun dukker opp 1-2 elever på klasse står pedagogen fritt til å velge å avlyse eller å holde klassen, etter avtale med eleven.


8. "Nedlegging" av timer

Norsk Ballettinstitutt forbeholder seg retten til å avlyse grupper der det er 10 eller færre betalende påmeldte elever, i løpet av de 4 første ukene av kurset. Da vil vi så godt det lar seg gjøre komme med tilsvarende alternativer. Hvis det ikke finnes et passende kurs blir semesteravgiften for det aktuelle kurset refundert til de aktuelle elevene som har betalt. 9. Bilder/Video

Vi forbeholder oss retten til å bruke bilder og videopptak fra undervisning og forestillinger arrangert av Norsk Ballettinstitutt. Disse kan for eksempel brukes til egen reklame, plakater, vår Facebookside, annonser og på vår hjemmeside.

Hvis dette IKKE er ok, send en mail til post@norskballettinstitutt.no med elevens navn, studiosted og hvilket kurs eleven går på.


10. Skader

Skolen har intet ansvar for skader som elevene måtte pådra seg eller for uhell som måtte skje innenfor skolens område.

Eleven trener på eget ansvar.


11. Norsk Lov

Kjøpsavtalen er underlagt norsk lov.
 

12. Force majeure

Hvis det oppstår ekstraordinære hendelser utenfor vår kontroll (som brann, streik, lock-down, flom, krig, opprør, naturkatastrofer osv.), som hindrer oss i å gjennomføre vår danseundervisning, er dette utenfor vår kontroll og NBI er fritatt for alt ansvar.
Dette kompenseres ikke med redusert semesteravgift.

13. TVISTER
Tvister mellom kunden og skolen skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.


VÅR KONTAKTINFORMASJON
  

Skolens navn NORSK BALLETTINSTITUTT Kjerstin Kartrud
Skolens org.nr.   979 637 977
Skolens kontaktperson Kjerstin Kartrud
Skolens adresse c/o Lillestrøm Kultursenter
Kirkegata 11
2000 LILLESTRØM
Skolens Telefon nr. 466 27 478
Skolens epost adresse post@norskballettinstitutt.no

 

BETALINGS SIKKERHET

Dintero er vår partner ved kortbetaling og Vipps. 
Hos oss kan du utføre en trygg betaling med 3C-Secure teknologi. Siden der du taster inn passordet ditt har som regel logoen til banken din. Denne kommunikasjonen går mellom deg og banken, på og ikke nettbutikken. Vi kan ikke se passordet eller koden du taster inn.

- Alle betalinger skjer med Bank-ID
- Websiden der du legger inn ditt kort nr. skal starte med https://  
- Ved kortbetaling vil betalingskortet også bli verifisert med CVV2/CVC2
- Bookingsystemet lagrer ingen informasjon vedrørende ditt kort nummer.

 Påmeldingsregler Sommerkurs ved NBI

Påmelding på sommerkurs er bindende når kursavgift er betalt. Faktura blir tilsendt på mail i forkant av kursstart. 

Det gis ingen refusjon av kursavgiften. 
Unntaket er ved akutt/alvorlig sykdom hvor kursavgiften refunderes ved fremvisning av legeattest.

Det gis ingen prøvetime på sommerkurs, med unntak av barneballett 3-5 år.

Ved for få elever (mindre enn 5 påmeldte) forbeholder vi oss retten til å avlyse kurset. Da vil vi så godt det lar seg gjøre komme med tilsvarende alternativer. Hvis det ikke finnes et passende kurs blir kursavgiften for det aktuelle kurset refundert til de aktuelle elevene som har betalt.

Sen påmelding regnes som fravær. 

Ved kortere fravær grunnet sykdom, reiser eller lignende refunderes ikke kursavgift eller deler av denne.

 

Dansecamp om sommeren

Ved en eventuell nedstengning og avlysning grunnet smittesituasjon vil kursavgiften for Dansecampen refunderes i sin helhet.

Se øvrige påmeldings- og betalingsregler i dokumentene på hjemmesiden: 

Dansecamp Lillestrøm (1.-6. trinn)

Dansecamp Majorstuen (4-6 år)

 

Kontakt oss på post@norskballettinstitutt.no ved spørsmål!

 

KORONABETINGELSER 

Norsk Ballettinstitutt forholder seg til de til enhver tid gjeldende anbefalingene fra myndighetene/FHI (Folkehelseinstituttet). Dette kan medføre endringer i vår planlagte kursvirksomhet på relativt kort varsel. Det kan innebære endrede tider, dager eller avvikling av kurset i sin helhet. Det kan også medføre at noe undervisning vil foregå digitalt eller bli utsatt. 

Alle elever plikter å bidra i arbeidet med smittevern og følge anvisningene fra pedagoger og administrasjonen ved Norsk Ballettinstitutt.

Lukk